Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Lesné a urbariátne spoločenstvo obce

 

Kučín-Pozemkové spoločenstvo

 

Výbor

Štatutárny zastupca, predseda spoločenstva:

Bc. Ján Hajduk

Pokladník:

Kračunovská Anna

Členovia výboru:

Marta Bačová

Andrej Berta

Jozef Kuziak

Dozorná rada:

Vincent Breznický

Jozef Breznický

Jaroslav Sokol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin 22.5.2013 
Päta-bottom