Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Pracovné komisie obce Kučín

 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona 357/2004 Z.z. a pre ochranu verejného poriadku , pre vybavovanie sťažností a ochranu životného prostredia.

Predseda komisie: Martin Harčarik

Členovia komisie: Marián Groško, Peter Ivanisko, Ing. Lukáš Skonc, Tomáš Zajac

 

Komisia pre telovýchovu , šport a kultúru.

Predseda komisie: Martin Harčarik

Členovia komisie: Marián Groško, Peter Ivanisko, Ing. Lukáš Skonc, Tomáš Zajac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin 15.4.2013 
Päta-bottom