Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Starosta obce Kučín

 

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky.

 

Starosta obce:       Vincent Breznický
Kontak:

Telefón: +421 54 73 911 28

E-mail: starosta@kucin.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

admin 14.4.2013 
Päta-bottom