Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Spádovosť obce Kučín

 
Matričný úrad kontakt:

Obecný úrad Kurima
Klepár 1
086 12 Kurima

Pracovnička: Mária Dzurišinová
Telefón: +421 54 73 911 31
Mobil: +421 903 576 327
e-mail: dzurisinova@kurima.eu

Farnosť:

Mgr. Daniel Mišenko

Nám. sv. Michala 181/29
086 12 Kurima
Telefón: +421 54 73 911 05

Daňový úrad:

Partizánska 3014,
085 28 Bardejov

Telefón: +421 54 786 9214
Fax: +421 474 65 83
E-mail: dupo-bj.kontakt@financnasprava.sk
Web: http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/bardejov.php

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a zachranného zboru:

Štefánikova 685/1
085 77 Bardejov

Telefón: operačné stredisko +421 54 472 27 64
E-mail: operacne.bj@hazz.minv.sk
Web: http://www.minv.sk/?okresne-riaditelstva-hazz-v-presove

Okresné riaditeľstvo policajného zboru:

Partizánska 42
085 01 Bardejov

Telefón - ústredňa: +421 961 84 11 11
Fax: +421 961 84 31 09

Web: http://www.minv.sk/?orpz_bj

Úrad práce, sociálnych veci a rodiny:

Dlhý rad 17
085 01 Bardejov

Telefón - sekretariát: +421 54 24 40 101
Fax: +421 54 4748 980
E-mail: bj@upsvr.gov.sk
Web: http://www.upsvarbj.sk/upsvarbj.php

admin 15.4.2013 
Päta-bottom