Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Dobrovoľný hasičsky zbor v obci Kučín

 

Výbor DHZ Kučín:

Predseda: Andrej Berta

Veliteľ: Jozef Zajac

Strojník: Jozef Rajnič

Preventívar: Jozef Bartko

Referent mládeže: Róbert Bača

Členovia:

Bartko Jozef, Berta Andrej, Bertová Anna, Breznický Jozef, Breznický Kamil, Cibuľka  Jakub, Fiľakovský Jakub, Fiľakovský  Jozef, Goliaš  Ján, Goliaš Patrik, Goliaš  Rudolf, Groško Imrich, Groško Marián, Korpoň Ján, Rajnič František, Rajnič Jozef, Rajnič Marek, Sabol Matúš, Sabol  Vladimír, Skonc Andrej, Skonc Lukáš, Sokol Peter, Sokol Róbert, Vavrek Lukáš, Zajac Jozef, Zajacová Anna

Hasiči história

Hasiči historiaHasiči história

 

Z histórie:

Pre obec Kučín a Kurima bola  v roku 1894 zriadená hasičská čata, ktorej veliteľom bol  učiteľ  Jozef Piroh z Kurimy. Okrem čaty v prípade požiaru zasahoval aj hasičský oddiel s veliteľom Valeriánom Lukasievicom, ktorý bol zároveň aj veliteľom XXII.Kurimskej stotiny.

DHZ v obci bol založený pravdepodobne v 30.rokoch 20.storočia. Prvé správy o činnosti a výbore PZ  v obci sú až z r.1961, kedy 20 členný zbor riadil výbor:

Predseda - Tomáš Sokol
Veliteľ - Ján Sokol
Tajomník - Jozef  Goliaš
Referent pre prevenciu - Ján Goiaš

V priebehu  nasledujúcich  40. rokov boli do funkcie predsedu zboru zvolení: Adam Hajduk, Ján Hajduk, a terajší predseda Andrej Berta. Funkciu veliteľa zastávali Andrej Vargovčík, Ján Sokol, Ján Kiseľ, Jozef Zajac. Vo funkcii referent pre prevenciu boli Ján Goliaš, Ján Čajka, Ján Goč, Ján Goliaš. Požiarny zbor v r. 1964 mal 18 členov, ktorí tvorili 2 požiarne družstvá. Ich počet v 70. rokoch sa zvýšil na 30 členov. Pravidelnou účasťou na obvodových a okresných  súťažiach bola preverovaná pripravenosť členov PZ. 

V priebehu 70.rokov bola postavená nová požiarna zbrojnica. Andrej Berta je od r.2003 nositeľom medaily Ta mimoriadne zásluhy.  

Hasiči históriaHistoria hasiči

   
admin 22.5.2013 
Päta-bottom