Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Vitajte na internetovej stránke obce Kučín

Kučín sa rozprestiera v Nízkych Beskydách, v doline rieky Topľa. Na území dnešnej obce existovalo sídlisko už v 11. storočí. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1320. Pôvodným živobytím bolo poľnohospodárstvo. Historickou pýchou a súčasne dominantnou stavbou Kučína je rímskokatolícky kostol, ktorý bol zdokumentovaný už v 14. storočí. V novodobých dejinách obce bo zrekonštruovaný. Kostol zaujme nielen exteriérom, ale aj bohato zdobeným interiérom. Na miestnom cintoríne sa zachovali viaceré pôvodné náhrobné kamene. Budova základnej školy bola postavená svojpomocne občanmi v roku 1912. V obci funguje aj materská škola. Rodiny s malými deťmi ocenia pekné detské ihrisko v centre obce. Rozvoju športových aktivít, z ktorých vyniká najmä futbal a volejbal, napomáha miestny športový areál.

 

Program
druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kučín
z dňa 07.12.2018

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce.
 3. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2018 o miestných daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 4. Shválenie úpravy rozpočtu v roku 2018.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019.
 6. Návrh a schválenie poplatkov v obci pre rok 2019.
 7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2019.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie. Schválenie uznesenia.
 12. Záver.

 

Cestovné poriadky platné od 9.12.2018

 

error loading icon Linka 701404

úprava jazdnej doby u spoja č. 1,57,73,59,67,33,9,38,52,58,60,64,20,26, u spoja č. 69 zapracovať negatívnu značku "22"

error loading icon Linka 701406

úprava jazdnej doby u spoja č. 59,61,63,69,54,102,38,22,42,36,46

error loading icon Linka 701407

úprava jazdnej doby u spoja č. 49,41,29,64,14,16,12,58

Časová úprava odchodu spoja č. 65 zo zastávky Marhaň,rázc.Koprivnica z 8.00 hod. na 7.55 hod. z dôvodu prestupu na MHD.

Program
druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kučín
z dňa 07.12.2018

Program:
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Stav finančných prostriedkov na účtoch obce.
 3. Prejednanie a schválenie VZN č.1/2018 o miestných daniach a miestnom poplatkuza komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 4. Shválenie úpravy rozpočtu v roku 2018.
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019.
 6. Návrh a schválenie poplatkov v obci pre rok 2019.
 7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2019.
 8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie. Schválenie uznesenia.
 12. Záver.

 

Výzva

Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

error loading iconCelá výzva tu...

Verejná vyhláška

Realizácia optických sietí - Predlženie platnosti územného rozhodnutia

error loading iconCelé rozhodnutie tu...

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Do obecného zastupiteľstva v Kučíne boli zvolený:

Ing. Lukáš Skonc, Kresťanskodemokratické hnutie, 102 hlasov
Jaroslav Sokol, Kresťanskodemokratické hnutie, 100 hlasov
Peter Ivanisko, Slovenská národná strana, 88 hlasov
Tomáš Zajac, Kresťanskodemokratické hnutie, 81 hlasov
Ján Goč, Kresťanskodemokratické hnutie, 76 hlasov

Za starostu obce Kučín bol zvolený:

Vincent Breznický, Kresťanskodemokratické hnutie, 102 hlasov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove

Výzva

Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky.
V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

 • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
 • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
 • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
 • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

Reflexný prvokReflexný prvok

 

 

 

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

Obec Kučín zverejňuje

V nadväznosti na §9a odst. 8/e zákona č. 1238/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov oznámenie o zámere prevodu mehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného ososbitého zreteľa.

error loading iconCelý zámer

Zmena cestovných poriadkoch SAD

Platnosť od 10.12.2017 

error loading iconCP 1 Bardejov -Giraltovce

 

error loading iconCP2 Bardejov - Kožany- Giraltovce

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Utorok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Streda
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Štvrtok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Piatok
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Stredná Topľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
316

Prvá písomná zmienka
1335

Matričný úrad
Kurima

Rozloha
719,3927 ha

Kontakt

Obecný úrad
Kučín 57
086 12 Kurima

Telefón
+421 54 73 911 28
Fax
+421 54 778 16 42

E-mail
podatelna@kucin.eu
starosta@kucin.eu
webmaster@kucin.eu

 

Počitadlo prístupov

 

Odkazy

 

Logo

 

Gemeske grune logo