Hlavné menu

 

Pravy panel

 

Materská škola

 

Materskú školu s celodennou prevádzkou v obci Kučín navštevuje v súčasnej dobe 9 detí predškolského veku len z obce Kučín. Na budúci rok 7. Škola je bez právnej subjektivity, zriaďovateľom je obec Kučín. Metodické riadenie materskej školy zabezpečuje riaditeľka materskej školy. Vyučovanie v materskej škole personálne zabezpečujú 2 pedagogické zamestnankyne.

 

Riaditeľka školy:

Vieroslava Kaiserová, Mária Katuščáková

Učiteľka:

Mária Katuščáková

Školníčka:

Katarína Fiľakovská

Školská jedáleň pri MŠ Kučín

Adresa:

Školská jedáleň pri MŠ Kučín
Kučín č.57
086 12 Kurima

Vedúca kuchyne:

Jana Skalová

Hlavná kuchárka:

Oľga Skoncová

admin 20.3.2013 

Ikona PDF

Ochrana osobných údajov

 

admin 22.5.2018 
Päta-bottom